Søk læreplass

HANDALAG OPPLÆRINGSKONTOR

Fleirfagleg opplæring midt i Hordaland

Søk læreplass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ynskjer du å søkje lærlingplass?

 

Send oss ein søknad og legg ved ein CV der desse opplysningane kjem fram:

 

 • Føre og etternamn
 • Adresse, posstnummer og stad
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • E-post adresse
 • Kva fag ynskjer du læreplass i

Ynskje om bedrift, dersom du har det

 • Vidaregåande utdanning VG1 / VG2 / VG3

Oppgi programområde og årstal. Dersom du har gått fleire VG1-kurs, oppgi

det som er relevant for den fagutdanninga du søkjer.

 • Arbeidspraksis – utplasseringar VG1 / VG2 / VG3

Skriv kor du var og tidsrom

 • Arbeidspraksis - løna arbeid

Deltidsstillingar, sommarjobbar, utplasseringar i regi av NAV. Skriv type arbeid, tidsrom og bedrift

 • Har du førarkort kl. B

Dersom du ikkje har førarkort, har du planar om det, og oppgi når du tidligast trur du kan få det

 • Kurs og sertifikat som kan vera relevante for fagområdet du søkjer deg inn i
 • Annan utdanning
 • Fritidsinteresser, eventuelle verv
 • Andre opplysningar om deg sjølv
 • Referansar

Oppgi namn på referanse, bedrift og telefonnummer

 

Send kopi av kompetansebevis, vitnemål og attestar og cv til post@handalag.no

 

eller til Handalag Opplæringskontor, Sandvenvegen 40, 5600 NORHEIMSUND

Send kopi av kompetansebevis, vitnemål og attestar og eventuelt cv til post@handalag.no

 

 

Ta kontakt om du treng meir informasjon:

svanhild@handalag.no Tlf. 56553881 / 99103580