Om oss

HANDALAG OPPLÆRINGSKONTOR

Fleirfagleg opplæring midt i Hordaland

Om oss

 

 

Vår kjerneaktivitet - lærlingane

Handalag Opplæringskontor er eit fleirfagleg opplæringskontor som formidlar og administrerer lærlingar i fleire fag. Kontoret har 39 medlemsbedrifter og rundt 60 lærlingar.

Det er medlemsbedriftene som eig kontoret.

 

Handalag Opplæringskontor følgjer lærlingane frå lærekontrakt blir inngått til fagprøven er fullført. Heile læretida har me tett samarbeid med lærling og instruktørar, og syter for at det vert utarbeidd oversikter over kva som er gjennomgått av læreplanmåla. Me syter for at bedriftene får den informasjonen dei treng om det å ha lærling, og tek ansvar for "papirarbeidet" som til dømes søknad om godkjenning av bedrifter, lærekontrakter og oppmelding til fagprøve.

 

Prosjekt

Kontoret har kompetanse i prosjektstyring, og har gjennomført fleire prosjekt knytt til skule og næringsliv.

 

 

Kompetanseutvikling

 

Me kan også på førespurnad frå medlemsbedrifter tilby ulike korte sertifiseringskurs samt større kompetansehevande kurs.

 

Kontoret har dei seinare åra hatt ansvar for kurstilbod til dei som har eller er i ferd med å starta eiga bedrift.

 

Tilsette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter

Lenke til våre vedtekter finn du her.

 

Styre for 2017

Arne Tillung - Kvam Kraftverk -leiar- (2017 - 2018)

Gjermund Stuve - Landbrukstenester Hordaland (2017 - 2018)

Per Gunnar Hammer - Jondal kommune (2017 - 2018)

Kari Sagen - Kvam herad (2016 - 2017)

Sveinung Kvalvik - Norhand AS (2016 - 2017)

 

Vara: Arne Lunestad, Kvammabygg (2017 - 2018)

Vara: Tormod Laupsa, Kvam Elektro (2016 - 2017)

 

Valnemd for 2017

Bjørn Øyri, GBS Entrepenør AS

Tone Søgaard, Handalag Opplæringskontor

 

Tone Søgaard

tone@handalag.no

Telefon: 91553338

 

Dagleg leiar

- Har saman med Hardanger Vekst ansvaret for gjennomføringa av etablerarskular.

 

Svanhild Birkenes

svanhild@handalag.no

Telefon: 99103580

 

Ansvarleg for oppfølging med lærling og lærebedrift.

Tidlegare leiar i prosjektet "Me vil jobba i Hardanger", som har elevbedrifter og samarbeid skule næringsliv som grunnelement.

 

Hilde Nielsen

hilde@handalag.no

 

Sekretær

Deltidtilsett med hovudvekt på bl.a. utvikling av websider, filmar o.l.