Om oss

HANDALAG OPPLÆRINGSKONTOR

Fleirfagleg opplæring midt i Hordaland

Om ossVår kjerneaktivitet - lærlingane

Handalag Opplæringskontor er eit fleirfagleg opplæringskontor som formidlar og administrerer lærlingar i fleire fag. Kontoret har 43 medlemsbedrifter og rundt 78 lærlingar (pr. 31.12.18).

Det er medlemsbedriftene som eig kontoret.


Handalag Opplæringskontor følgjer lærlingane frå lærekontrakt blir inngått til fagprøven er fullført. Heile læretida har me tett samarbeid med lærling og instruktørar, og syter for at det vert utarbeidd oversikter over kva som er gjennomgått av læreplanmåla.  Me syter for at bedriftene får den  informasjonen dei treng om det å ha lærling, og tek ansvar for "papirarbeidet" som til dømes søknad om godkjenning av bedrifter, lærekontrakter  og oppmelding til fagprøve.


Prosjekt

Kontoret har kompetanse i prosjektstyring, og har gjennomført fleire prosjekt knytt til  skule og næringsliv.


Kompetanseutvikling

Me kan også på førespurnad frå medlemsbedrifter tilby ulike korte sertifiseringskurs samt større kompetansehevande kurs.


Kontoret har dei seinare åra hatt ansvar for kurstilbod til dei som har eller er i ferd med å starta eiga bedrift.


Vedtekter

Lenke til våre vedtekter finn du her.


Styre for 2019

Arne Tillung - Kvam Kraftverk -leiar- (2019 - 2020)

Gjermund Stuve - Landbrukstenester Hordaland (2019 - 2020)

Per Gunnar Hammer - Jondal kommune (2019 - 2020)

Kari Sagen - Kvam herad (2018 - 2019)

Monika Steinstø - Jan Mo AS (2018 - 2019)


Vara: Arne Lunestad, Kvammabygg (2019 - 2020)

Vara: Tormod Laupsa, Kvam Elektro (2018 - 2019)


Valnemd for 2019

Bjørn Øyri, GBS Entrepenør AS

Tone Søgaard, Handalag Opplæringskontor


Tone Søgaard

tone@handalag.no

Telefon: 91553338


Dagleg leiarSvanhild Birkenes

svanhild@handalag.no

Telefon: 99103580


Ansvarleg for oppfølging med lærlingar og lærebedrifter.Hilde Nielsen

hilde@handalag.no


Sekretær

Deltidtilsett med diverse administative oppgåver.

Tilsette

Hege Grane Hisdal

hege@handalag.no

Telefon: 91148954